Copyright 2023 by "Erik Bosscher "    All Rights reserved    E-Mail: info@noaberschap-heemse.nl
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Ons Doel:
Het doel van het Noaberschap Heemse is een koppeling tot stand brengen tussen een hulpvrager en een vrijwilliger ui de wijk Heemse die kan helpen bij het vervullen van een hulpvraag.
De doelgroep zal bestaan uit alle Heemsenaren uit de wijk Heemse, die een hulpvraag hebben en in eerste instantie zelf geen middelen of sociaal netwerk hebben.
Dit kan zowel voor jong als oud, alleenstaand of een gezin zijn.
De hulp is altijd gratis maar eventuele materiaalkosten zijn voor de hulpvrager.
Daarbij heeft de hulpvraag een kortdurend karakter.
We willen met praktische hulp klaarstaan voor de hele wijk Heemse waar het nodig is.


Tel
efonisch elke donderdagochtend tussen 9.30 -11.30   Tel:    06-81688084   
Per mail kunt u ons bereiken op     info@noaberschap-heemse.nl