NOABERSCHAP

Betekenis (wikipedia) Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) (Nederlands:
nabuurschap) zijn de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale gemeenschap. Binnen de noaberschap
geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers (in een ruime zin des woords) bij te staan in raad en
daad, indien dat nodig is. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was
voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen.


Het doel ?
Het doel is dat NOABERSCHAP HEEMSE een koppeling tot stand brengt, tussen de aanvrager en de vrijwilliger, die
een klus wil gaan doen. Aangezien het een grote wijk betreft, is een inschatting moeilijk te maken van het aantal
aanmeldingen. Het initiatief wordtlbreed gedragen door de wijkvereniging, de kerken, de basisscholen, en
thuiszorgaanbieders en plaatselijkbelang.
De Stuw kan gevraagd  worden voor bemiddeling bij aanvragen die niet echt onder Noaberschap Heemse vallen. De
scholen worden via het brede school overleg betrokken.
De doelgroep zal bestaan uit alle huishoudens in dit gebied, die een hulpvraag hebben en in eerste instantie zelf
geen middelen of sociaal netwerk hebben. Dit kan zowel voor jong als oud, alleenstaand of een gezin zijn.

        
Wat kunt u vanNoaberschap- Heemse verwachten?
U kunt een beroep doen op kortdurende hulp, daar waar het gaat om het doen van:
- Boodschappen bij ziekte
- Huishoudelijke karweitjes
- Ondersteuning bij ICT (Internet/TV/Telefoon)
- Klusjes in en rond uw huis
- Helpen in de tuin
- Behoefte aan gezelschap/wandeling/voorlezen etc.
- Vervoer naar arts/ziekenhuis.

Natuurlijk zijn er spelregels Lees deze verder op deze site.

De hulp is gratis maar eventuele materiaalkosten zijn voor de hulpvragende. En de hulp vraag
heeft een kortdurend karakter.

We willen met praktisch hulp klaar staan voor de hele wijk, daar waar het nodig is.

Telefonisch aanmelden kan elke donderdag ochtend van 9.30 tot 11.30 op tel 0523265930
of spreek de voice mail in op onze mobiel  06-81688084 en wij bellen u terug .

Of per mail naar    info@noaberschap-heemse.nl 

Op dit moment zijn er al 24 buurtbewoners geholpen.  We zijn nog op zoek naar klussers  meld u aan en kijk op de pagina hulpvraag !

Vrijwillegers
gezocht !