Wie zijn wij

Het ‘Noaberschap' staat bij ons centraal. Dit betekent, dat we oog voor elkaar hebben en elkaar waar dat nodig is helpen. Door deze kracht kunnen we als samenleving meer voor elkaar betekenen. Er wordt ook meer gevraagd van onze inwoners en de gemeente.
De bekende term ‘Noaberschap’ is daarom heel geschik, als kapstok voor de mogelijkheden die er zijn om als buurtbewoners elkaar te helpen.


Samen sterk

De diaconieën van PKN-Heemse Hardenberg, GKV-Heemse met ondersteuning van Plaatselijk Belang Heemse, de Stuw  en de wijkvereniging Norden Hazenbos willen het project Noaberschap-Heemse op zetten voor de hele wijk Heemse.
Om zo weer oog te krijgen voor de wijk en de buren ons omheen. Een klein klusje voor de een kan een prima oplossing zijn voor de ander.


Wat willen we
We willen met praktisch hulp klaar staan voor de hele wijk, daar waar het nodig is. We zijn niets anders dan een verbinder tussen de vraag en de mogelijke oplossing (klusser, vrijwilliger).