Vragen en klussen waarbij  Noaberschap Heemse hulp zou kunnen bieden bij:
 
administratie, formulieren invullen,
computergebruik, I-phone of andere elektronica in huis,
het boodschappen doen, 
vervoer naar: ( tegen kostprijs/gratis in overleg )
o Huisarts,
o Ziekenhuis,
o De buurtkamer, wijkgebouw,
o Op bezoek bij kennis, 
gezelschap houden bij het ondernemen van sociale activiteiten,
kleine reparatie aan fiets, rollator, huis of buitenshuis,
onderhoud van de tuin,(redelijke afmetingen),
behangen/sausen, vloertje leggen, (bv. laminaat)
wandelen voor ouderen,
kortdurende hulp bij ziekte,   
Zelf aan te geven.......
Klussen zullen een kortdurend karakter hebben maar na een goede koppeling kan het ook langdurig zijn.   
Algemene voorwaarden:
•  U kunt niet terugvallen op een eigen sociaal netwerk.
•  U heeft geen of beperkte financiële mogelijkheden.
•  U maakt goede afspraken met de vrijwilliger, duidelijke afspraken over vraag en aanbod.
•  De “klus”  is goed afgebakend en omvat geen professioneel karakter.
•  De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor aanschaf van materialen en gebruik van gereedschappen, afvoer van afval e.d.      (Aanschaf kan in overleg met de vrijwilliger, maar alle onkosten en kilometervergoeding, indien van toepassing, zijn voor aanvrager).
•  Eigen gereedschap mag gebruikt worden dit zal kosten besparend werken, maar maak daar duidelijke afspraken over.
•  Als aangemelde vrijwilliger bent u verzekerd via de gemeente, natuurlijk zal er eerst naar u eigen verzekering gekeken  worden.
klik button voor formulier